Za uporabnike avtorskih del2019-03-21T18:02:23+00:00

Za uporabnike avtorskih del

  • pravno svetovanje s področja avtorskega prava
  • izdelava ekspertiz in mnenj
  • organizacija izobraževanj
  • vodenje pravnih postopkov
  • izdelava zakonodajnih pobud in predlogov
  • priprava pogodb in pravnih aktov
  • ekonomske in poslovne analize