Za javno upravo2019-03-21T18:02:39+00:00

Za javno upravo

  • normativna dejavnost
  • izdelava ekspertiz in mnenj
  • izdelava normiranih lastnih cen
  • »cost-benefit« analize (analiza stroškov in koristi)
  • analiza in izdelava investicijskih načrtov
  • ekonomske študije