Za avtorje in druge imetnike pravic2019-03-21T18:02:12+00:00

Za avtorje in druge imetnike pravic

 • pravno svetovanje s področja avtorskih pravic
 • izdelava ekspertiz in mnenj
 • organizacija izobraževanj s področja avtorskega prava
 • priprava pogodb
 • analiza poslovanja
 • izdelava pravnih aktov
 • vodenje pravnih postopkov
 • priprava zakonodajnih pobud in predlogov
 • izdelava ustavnih pobud in pritožb
 • organizacija posvetovanj in izobraževanj
 • sodelovanje pri delovanju organov upravljanja
 • spremljanje evropske zakonodaje
 • ekonomske in poslovne študije
 • presojanje in izračunavanje cen storitev
 • oblikovanje informacij za odločanje
 • vrednotenje poslov