Direktor2019-03-20T16:54:59+00:00

Direktor

DIREKTOR

Mag. Ingrid Kovšca Pušenjak je univerzitetna diplomirana pravnica z opravljenim pravniškim državnim izpitom. Diplomirala (2005) in magistrirala (2016) je na Pravni fakulteti v Ljubljani, pravniški državni izpit pa je opravila leta 2008. Svojo karierno pot je začela na Ministrstvu za obrambo RS kot pripravnica – štipendistka Vlade RS (2006) in jo po uspešno opravljenem Državnem izpitu iz javne uprave nadaljevala kot pripravnica na Državnem tožilstvu (2006-2008). Leta 2009 se je zaposlila na Višjem in nato na Okrožnem sodišču v Ljubljani, od koder je leta 2010 prestopila v odvetništvo in delo nadaljevala kot odvetniška kandidatka nato pa kot pravna svetovalka v pravni službi nekaterih največjih slovenskih gospodarskih družb in svetovalnih podjetij (2014-2017). Z avtorskim pravom se je srečevala pri svojem delu na sodišču, pa tudi pozneje, pri delu v gospodarstvu (z vidika uporabnikov). Med magistrskim študijem upravnega prava jo je posebej pritegnilo področje javno-zasebnega partnerstva (koncesije in javna naročila), s katerim se je sprva ukvarjala le občasno pri svojem delu (javna naročila), leta 2017 pa se ji je ponudila priložnost za sodelovanje in kasnejšo zaposlitev na Inštitutu za upravno pravo. Preko projektov tega inštituta se je pobliže spoznala s področjem kolektivnega upravljanja avtorskih pravic in drugimi vprašanji uveljavljanja avtorske in sorodnih pravic s strani nosilcev pravic. Področje avtorskega prava jo je pritegnilo do te mere, da se je odločila specializirati se s tega področja. Ob ustanovitvi Inštituta za avtorsko pravo se je odzvala povabilu ustanoviteljev in novembra 2018 prevzela položaj direktorice navedenega inštituta. V časopisu Pravna Praksa št. 15 je na temo upravljanja avtorske in sorodnih pravic objavila članek z naslovom Pravično nadomestilo za privatno in drugo lastno reproduciranje.